Karlovačka gimnazija - Fizika 
I razred
II razred
Električno zvonce
Električno zvonce je direktna primena elektro magneta. Kada se pritisne prekidač na slici, kroz električno kolo protekne struja. Usled protoka struje u prostoru oko elektromagneta se formira magnetno polje. Elektromagnet privuče čelični elastični listić, čija kuglica na vrhu udari u metalno zvono. Privlačenjem čeličnog listića do elektromagneta, prekida se strujno kolo, u tački A zbog čega nestaje magnetno polje oko elektromagneta. Čelični listić se vraća u početni položaj i pri tom ponovo uspostavlja električno kolo. Elektromagnet ponovo formira magnetno polje koje privlači čelični listić, te se opet oglašava zvono. Proces se odvija u krug sve dok je pritisnut prekidač.