Karlovačka gimnazija - Fizika 
I razred
II razred
Zvučnik
Kada kroz kalem (namotaje žice oko papirnog tubusa) protekne struja, formira se magnetno polje kalema. Ovo magnetno polje međudeluje sa magnetnim poljem stalnog magneta. Kako je papirni tubus, sa konusnom membranom lako pokretljiv, lorencova sila između stalnog magneta i kalema pomera membranu levo ili desno, zavisno od smera protoka struje kroz kalem. Ukoliko se na kalem priključi naizmenični napon koji se menja u ritmu muzike, struja koja prolazi kroz kalem će takođe biti naizmenična i menjaće se u ritmu muzike. Stoga će se i papirna membrana i tubus (na koji je namotan kalem) takođe ritmično kretati levo - desno. Ovo ritmično kretanje izaziva pojavu mehaničkih talasa u vazduhu - zvuka. Zvučnik je pretvorio muziku iz električnog oblika u mehanički